Inim fire

INIM Fire Cloud

Aplikace Inim fire využívá službu cloud provozovanou výrobcem Inim electronics.

Novinka v oblasti správy instalací EPS, určená pro instalační firmy nebo pro osoby odpovědné za provoz a správu EPS. Fire cloud podporuje ústředny Previdia Max a Previdia Compact

Instalačním pracovníkům umožňuje:

 • Vzdálenou kontrolu systému EPS
 • Okamžitou informaci (notifikaci) o nestandardních stavech systému (alarm, porucha)

Vzdálené ovládání systému:

 • reset ústředny
 • utišení sirén
 • vypnutí/zapnutí prvku na lince, zóny, výstupu
 • kontrola jednotlivých hlásičů - zaprášení, momentální analogová hodnota, teplota
 • ovládání výstupů
 • usnadnění pravidených kontrol
 • prohlížení paměti událostí

Odpovědným osobám (správcům systému) umožňuje:

 • Vzdálenou kontrolu
 • Zpracování informace o alarmu, poruše
 • Prohlížení paměti událostí
 • Další funkce nastavené při instalaci

Pro snadnou identifikaci místa alarmu je možné vložit mapy instalace, na kterých se zobrazí umístění hlásiče v alarmu.
Pro vzdálenou verifikaci alarmu je možné nainstalovat ONVIF kamery, při alarmu aplikace zobrazí online záběr z místa alarmu.

inim Fire  App

Aplikace generuje okamžité notifikace smartphonu, včetně chytrých hodinek Apple watch. Inim fire cloud navíc může odesílat informační e-maily o zvolených událostech na nastavené adresy, jako přílohy k e-mailům mohou být připojené záběry z kamery před alarmem a po alarmu.

Pro použití aplikace Inim fire je nutná registrace na stránce my.inimcloud.com a získání identifikačního čísla, které se používá pro přihlášení systému EPS Previdia do služeb Inim fire cloud. 

Inim fire cloud je nyní přeložen i do češtiny.

V mistě instalace je nutné IP připojení k Internetu. Pevná IP adresa se nepožaduje.

Aplikace Inim fire je v českém jazyce a je zdarma ke stažení:

 

 

 Ukázky z aplikace:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Oddělovač