Evakuační rozhlas Inim Previdia Vox

24. 01. 2024

S novým rokem přinášíme do našeho sortimentu novinku v oblasti ozvučovacích a evakuačních rozhlasů.

 

Řada ústředen EPS Previdia (Previdia Max a Previdia Compact) byla rozšířena o nové jednotky Previdia Ultra, Previdia Vox a Previdia Ultravox, podporující instalaci ozvučovacího a evakuačního rozhlasu. Systém je certifikován dle EN54-16. Všechny nabízené reproduktory jsou certifikované dle EN54-24.

 

Je to jedinečný koncept spojující požární signalizaci a evakuační rozhlas v jednom systému zajišťujícím požární bezpečnost objektu.

https://www.kelcom.cz/inim-electronics-previdia-vox-7280.html

 

Celá skupina Previdia byla recertifikována na TZŮS, který 12.12. 2023 vydal certifikát Systém elektrické požární signalizace, veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Previdia.

Seznam systémových komponent byl při recertifikaci doplněn o nové moduly pro ER, řadu reproduktorů, nový systém bezdrátového rozšíření FireVibes i často používaných výrobků třetích stran

 

 

Novinkou v oblasti certifikací je i vydání Schvalovacího listu Správy železnic pro naši řadu ústředen Previdia compact.

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky Správy železnic vydal "Souhlas s použitím výrobku EPS Previdia Compact na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu" a "Schvalovací list technických podmínek pro výrobek EPS Previdia Compact".

Vydání Souhlasu předcházel několikaměsíční zkušební provoz na žst. Bolehošť nedaleko Hradce králové.

Závěrečné kladné hodnocení zkušebního provozu poukázalo na ideální využití pro výměnu dosluhujících konvenčních systémů EPS v objektech Správy železnic.

 
 
Oddělovač