Certifikace EPS Previdia compact

Systém EPS Previdia Compact byl zkušebním provozem úspěšně otestován a schválen pro použití na železnici v České republice.

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky Správy železnic vydal "Souhlas s použitím výrobku EPS Previdia Compact na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu" a "Schvalovací list technických podmínek pro výrobek EPS Previdia Compact"

Oba dokumenty jsou k dispozici u obchodních zástupců Kelcom International.

 
 
Oddělovač