Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti tj. prodávajícím a kupujícím, tedy mezi KELCOM International, spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) a obchodním partnerem (dále jen „kupující“).

Vymezení pojmů

Prodávající
Společnost KELCOM International, spol. s r.o., sídlem Tomkova 142/20a, Hradec Králové 50003, IČ 15061680, DIČ CZ15061680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, Vložka 9052.

Kupující - podnikatel
kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku
za podnikatele se považuje také:

• každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,
• osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
• osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.


Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené v těchto Obchodních podmínkách se řídí ustanoveními zák. č. 89/ 2012 Sb.

Kupní smlouva
Návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, vzniká odesláním objednávky prodávajícímu. Kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem. Tento souhlas (potvrzení objednávky) může prodávající sdělit kupujícímu e-mailem, telefonicky, případně jiným vhodným způsobem, na kontakt uvedený v registraci kupujícího. Vylučuje se jakákoliv změna provedená kupujícím v rámci přijetí nabídky.

Obchod
Elektronický obchod www.kelcom.cz, jehož provozovatelem je KELCOM International, spol. s r.o.

Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje týkající se kupujícího jsou důvěrné a budou použity pouze pro interní potřeby firmy k uskutečnění smluvního plnění. Při nakládání s osobními daty se prodávající zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Využíváním služeb prodávajícího dává kupující souhlas ke shromažďování osobních údajů. Kupující souhlasí s tím, aby tyto údaje byly využívány i jinými subjekty v rámci spolupráce na činnostech těchto subjektů za účelem zlepšení služeb prodávajícího a k obchodním a marketingovým účelům, přičemž takovýto jiný subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě. Kupující má právo požádat o vymazání osobních údajů z databáze - tj. písemným vyjádřením nesouhlasu se zpracováním. Podle zákona má kupující rovněž právo kdykoliv písemně zažádat prodávajícího o sdělení informace o tom, jaké osobní údaje o něm tyto osoby zpracovávají.

 

Více o ochraně osobních údajů naleznete na této stránce.

 

Registrace
Nový zákazník se v elektronickém obchodě www.kelcom.cz zaregistruje vyplněním a odesláním registračního formuláře. Zároveň s tím souhlasí i s aktuálním zněním Obchodních podmínek.
V registraci uvede mimo jiné i e-mailovou adresu, která od této chvíle slouží jako komunikační adresa s provozovatelem www.kelcom.cz, a zároveň jako přihlašovací jméno do obchodu.
Každý nový zákazník (kupující-podnikatel) musí být na vyžádání prodávajícímu schopen doložit svoji činnost kopií živnostenského listu a výpisem z obchodního rejstříku.

Ceny
Veškeré ceny na www.kelcom.cz jsou vždy aktuální, platné a smluvní. Jsou uvedeny bez DPH (pokud není uvedeno jinak). Montážním a obchodním firmám (kupující-podnikatel) jsou poskytovány slevy.
• Ceny pro kupující jsou vedeny jako „Vaše cena“.
• K ceně zásilky, která je do 13 000 Kč bez DPH, si účtujeme poštovné a balné.
• Objednávky v celkové výši nad 13 000 Kč bez DPH mají poštovné i balné ZDARMA. Více viz Dodací podmínky.

Objednávka
1. Kupující se může před odesláním objednávky seznámit s cenou vč. DPH a poplatky. Zboží obdrží kupující za cenu, která byla platná v době objednání. Cena je uvedena v objednávce a informačním e-mailu odeslaném ve chvíli uskutečnění objednávky kupujícím.

2. Prodávající poté objednávku zpracuje, zjistí dostupnost objednávaného zboží na skladě, a pokud jsou všechny části objednávky dostupné v požadovaném množství, připraví kupujícímu zboží k odeslání. Kupující je o zahájení zpracování objednávky informován e-mailem.

3. Po odeslání objednávky je kupující automaticky e-mailem informován o potvrzení a vyskladnění zboží na adresu uvedenou v objednávce.

Při cenách časově omezených má kupující před vytvořením objednávky možnost seznámit se s faktem, po jakou dobu je takováto cena platná. Pokud se jedná o zboží, které není na skladě, potvrdí prodávající kupujícímu telefonicky nebo e-mailem cenu a rovněž také předběžný termín dodání. Takto sdělená cena může být prodávajícím změněna, a to vzhledem k situaci na trhu a vývoji kurzu české koruny oproti zahraničním měnám. Jestliže kupující nesouhlasí s takovouto změnou, prodávající nepotvrdí kupujícímu objednávku a ta je stornována. Kupující musí být vždy u takovéhoto zboží obeznámen předem, že jde o zboží na objednávku a že k uzavření smlouvy dochází ve chvíli, kdy prodávající upřesní nabídku.
Poznámka: Cena uvedená v objednávce za dopravu je pouze orientační a do ceny objednávky není započítána, přičte se dodatečně k sumě za objednávku. Více viz Dodací podmínky.
 

Dodací podmínky
Zboží je možno objednat kdykoli prostřednictvím www stránek www.kelcom.cz. Zpracování objednávky probíhá v sídle firmy KELCOM International, spol. s r.o., v době od 8.00 do 16.00. Objednávku lze v tuto dobu uskutečnit i faxem, telefonicky či e-mailem. Platbu je možné provést předem na bankovní účet prodávajícího, na dobírku, hotově nebo na fakturu. Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob platby v individuálním případě, po souhlasu kupujícího.

Osobní odběr
Zboží lze převzít oproti internetové objednávce na centrále Tomkova 142/20a, 500 03 Hradec Králové, nebo ve skladu KELCOM Int. – areál Vesna u elektrárny Opatovice, Čeperka 306, 530 02, a to po předchozí telefonické domluvě s operátorem prodávajícího. Osoba přebírající zboží se musí patřičně identifikovat a znát číslo objednávky.

Doručená zásilka
Zboží lze zaslat kupujícímu prostřednictvím přepravní služby PPL, Českou poštou s.p., nebo pomocí služby Kurýr Českých drah. Formu přepravy a způsob platby si kupující volí při tvorbě objednávky. V případě uskutečnění objednávky v pracovní den mezi 8.00-16.00 (mezi 16.00-16.30 na tel. +420 602 624 242) garantuje prodávající, že objednané zboží bude vyskladněno v den vytvoření objednávky. Podmínkou je dostupnost objednávaného zboží na skladě.
 

Orientační cena 1 zásilky u jednotlivých přepravních služeb (v Kč bez DPH):
PPL Bankovní převod 80,-
PPL Dobírka 100,-
Česká pošta - obchodní balík Bankovní převod 100,-
Česká pošta - obchodní balík Dobírka 120,-

Cena za dopravné zahrnuje bezpečné zabalení a doručovací poplatky. Různé zboží vyžaduje různý způsob balení (s ohledem na váhu a rozměry zásilky), některá zásilka tak může být rozdělena do více balíků nebo je nutné, s ohledem na hmotnost a rozměr zásilky, využít pro transport jinou, než kupujícím zvolenou formu přepravy.

Převzetí zboží
Kupující je povinen ihned při doručení zboží překontrolovat jeho stav společně s dopravcem (vnější neporušení krabice a lepící pásky). Kupující má právo zásilku odmítnout, jestliže je neúplná nebo poškozená. Jestliže takovouto zásilku kupující od přepravce převezme, musí být poškození popsáno v předávacím protokolu přepravce.
V případě doručení poškozené či neúplné zásilky je nezbytné, aby kupující bez zbytečného odkladu o tomto informoval prodejce na adresu distribuce@kelcom.cz. Současně s tím sepíše s přepravcem protokol o škodě a ten neprodleně doručí (např. oskenovaný e-mailem) prodávajícímu. Dodatečná reklamace týkající se neúplnosti či vnějšího poškození zásilky je pro kupujícího i nadále možná. Uznání nároku dodatečně oznámené reklamace je již na posouzení prodávajícího.
Pokud si kupující objednané zboží nepřevezme a to ani ve stanovené úložní době je povinen zaplatit prodávajícímu škodu, která mu v důsledku toho vznikla (balné, dopravné, případně další související náklady).
 

Platební podmínky

Hotově ihned
Při osobním odběru v sídle firmy prodávajícího:
KELCOM International, spol. s r.o.,
Tomkova 142,
500 03 Hradec Králové


Na dobírku
Platbu za zboží v hotovosti předá zákazník přepravci.
V potvrzovacím e-mailu je již uvedena cena včetně dopravy.

Bankovním převodem (předem)
Informace k provedení platby jsou uvedeny v potvrzovacím e-mailu.
Bankovní účet: 105742/0800 – Česká spořitelna, a.s.
Variabilní symbol: číslo faktury – číslo získáte až obdržením faktury dodané společně s objednaným zbožím.
Pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, jsou vystavené faktury prodávajícím splatné ihned.

Pozn. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit způsob platby, který zákazník zvolil.

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinnen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinnen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin".

Záruční podmínky
Na prodávaný sortiment poskytujeme záruku 24 měsíců. Výjimku tvoří spotřební materiál, jako jsou např. akumulátory. Na tento sortiment poskytujeme záruční podmínky tak, jak budou poskytnuty výrobcem, minimálně však 6 měsíců při předepsaném způsobu použití a výrobcem doporučených podmínkách.
Záruka běží ode dne vyskladnění a prodlužuje se o dobu záruční opravy.
Firma KELCOM International, spol. s r.o. není v žádném případě odpovědna za případnou ztrátu očekávaného zisku, ztrátu času nebo další ztráty způsobené kupujícím v souvislosti s nákupem, instalací nebo poruchou výrobku.

Opravy záruční
Zboží bude přijato do záruční opravy pouze v případě, že:
• zákazník předloží nabývací doklad
• ke zboží bude přiložen popis závady.

Záruka se nevztahuje na:
• vady způsobené mechanickým poškozením;
• vady způsobené kolísáním napájecího napětí mimo rozsah uvedeným v návodu;
• vady způsobené nesprávným provozem a neodbornou obsluhou;
• vady vzniklé neoprávněným zásahem do mechanické nebo elektronické části výrobku;
• vady vzniklé používáním výrobku v nevhodném prostředí nebo v rozporu s návodem;
• vady vzniklé živelnou pohromou;
• běžné opotřebení a užití.

Doba opravy je maximálně 30 dnů ode dne přijetí zboží do opravy. V případě nenalezení či neuvedení popisované závady bude účtován poplatek za test odborného posouzení.
 

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti od 1.1.2014, čímž současně ruší znění předchozích Obchodních podmínek.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Kontaktní údaje Provozovatele

Distribuce a zákaznický servis
KELCOM International, spol. s r.o.
Tomkova 142/A
500 26 Hradec Králové
Tel.: +420 495 500 990 (od 8.00 – 16.00 hod)
Mobil: +420 602 109 883 (od 8.00 – 16.00 hod)
Mobil: +420 602 624 242 (pouze od 16.00 – 16.30 hod!)
e-mail: distribuce@kelcom.cz
bankovní spojení: 105742/0800 – Česká spořitelna, a.s.

Sklad
Areál Vesna u Elektrárny Opatovice
Čeperka 306, 530 02
GPS: 50°7′13.861″N 15°47′22.791″E
Telefon sklad: +420 466 265 117
Otevírací doba: Pondělí-Pátek od 8.00 do 16.30 hodin

Provozovatel stránek www.kelcom.cz

KELCOM International, spol. s r.o.
Tomkova 142
500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 495 513 886
Mobil: +420 602 109 883
Fax.: +420 495 513 882
e-mail: info@kelcom.cz
IČ: 15061680
DIČ: CZ15061680
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, Vložka 9052
 

 
 
Oddělovač