Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti tj. prodávajícím a kupujícím, tedy mezi KELCOM International, spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) a obchodním partnerem (dále jen „kupující“)

 

Vymezení pojmů

Prodávající
Společnost KELCOM International, spol. s r.o.
Sídlem: Pardubická 899, 500 04 Hradec Králové
IČ: 15061680
DIČ: CZ15061680 
zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, Vložka 9052.

Kontaktní údaje
bankovní spojení: 105742/0800 – Česká spořitelna, a.s.
Tel.: +420 495 513 886
Mobil: +420 602 109 883
e-mail: info@kelcom.cz
e-mail: distribuce@kelcom.cz
Otevírací doba: Pondělí-Pátek od 8.00 do 16.00 hodin
Firma KELCOM International, spol. s r.o. je provozovatel stránek www.kelcom.cz.
 

Kupující - podnikatel
kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku,
za podnikatele se považuje také:

• každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,
• osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
• osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.


Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené v těchto Obchodních podmínkách se řídí ustanoveními Občanského zákona č. 89/ 2012 Sb. v platném znění.
 

Kupní smlouva
Návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, vzniká odesláním objednávky prodávajícímu. Kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem. Tento souhlas (potvrzení objednávky) může prodávající sdělit kupujícímu e-mailem, telefonicky, případně jiným vhodným způsobem, na kontakt uvedený v registraci kupujícího. Vylučuje se jakákoliv změna provedená kupujícím v rámci přijetí nabídky.
 

Obchod
Elektronický obchod www.kelcom.cz, jehož provozovatelem je KELCOM International, spol. s r.o.
 

Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje týkající se kupujícího jsou důvěrné a budou použity pouze pro interní potřeby firmy k uskutečnění smluvního plnění. Při nakládání s osobními daty se prodávající zavazuje řídit zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Využíváním služeb prodávajícího na základě těchto obchodních podmínek dává kupující svůj souhlas ke shromažďování osobních údajů v rozsahu v jakém je prodávajícímu sdělil. Kupující má právo požádat o vymazání osobních údajů z databáze - tj. písemným vyjádřením nesouhlasu se zpracováním. Podle zákona má kupující rovněž právo kdykoliv písemně zažádat prodávajícího o sdělení informace o tom, jaké osobní údaje o něm tyto osoby zpracovávají.

Více o ochraně osobních údajů naleznete na této stránce.

 

Registrace
Nový zákazník se v elektronickém obchodě www.kelcom.cz zaregistruje vyplněním a odesláním registračního formuláře. Zároveň s tím souhlasí i s aktuálním zněním Obchodních podmínek.

V registraci uvede mimo jiné i e-mailovou adresu, která od této chvíle slouží jako komunikační adresa s provozovatelem www.kelcom.cz, a zároveň jako přihlašovací jméno do obchodu.

Každý nový zákazník (kupující-podnikatel) musí být na vyžádání prodávajícímu schopen doložit svoji činnost kopií živnostenského listu, případně jiným oprávněním nebo výpisem z obchodního rejstříku.


Ceny
Veškeré ceny na www.kelcom.cz jsou vždy aktuální, platné a smluvní. Jsou uvedeny bez DPH (pokud není uvedeno jinak). Montážním a obchodním firmám (kupující-podnikatel) jsou poskytovány slevy
• Ceny pro kupující jsou vedeny jako „Vaše cena“.
• K ceně zásilky, která je do 13 000 Kč bez DPH, si účtujeme poštovné a balné.
• Objednávky v celkové výši nad 13 000 Kč bez DPH mají poštovné i balné ZDARMA, pokud se nejedná o nadrozměrné nebo těžké zásilky. Více viz Dodací podmínky.
K cenám bude připočteno DPH dle platné právní úpravy.
 

Objednávka
Zboží je možno objednat kdykoli prostřednictvím www stránek www.kelcom.cz. Zpracování objednávky probíhá v sídle firmy KELCOM International, spol. s r.o., v době od 8.00 do 16.00. Objednávku lze v tuto dobu uskutečnit i osobně, telefonicky či e-mailem.


1. Kupující se může, před odesláním objednávky seznámit s cenou vč. DPH a poplatky. Zboží obdrží kupující za cenu, která byla platná v době objednání. V případě objednávky učiněné prostřednictvím www stránek www.kelcom.cz je cena uvedena v objednávce a informačním e- mailu odeslaném ve chvíli uskutečnění objednávky kupujícím.
Poznámka: Cena uvedená v objednávce za dopravu je pouze orientační a do ceny objednávky není započítána, přičte se dodatečně k sumě za objednávku. Více viz Dodací podmínky.

2. Prodávající poté objednávku zpracuje, zjistí dostupnost objednávaného zboží na skladě, a pokud jsou všechny části objednávky dostupné v požadovaném množství, připraví kupujícímu zboží k odeslání nebo osobnímu vyzvednutí.
Pokud se jedná o zboží, které není na skladě, potvrdí prodávající kupujícímu telefonicky nebo e-mailem cenu a rovněž také předběžný termín dodání, případně objednávku odmítne. Jestliže kupující nesouhlasí s takovouto změnou, prodávající nepotvrdí kupujícímu objednávku a ta je stornována. Kupující musí být vždy u takovéhoto zboží obeznámen předem, že jde o zboží na objednávku a že k uzavření smlouvy dochází ve chvíli, kdy prodávající upřesní nabídku.

3. Po vyřízení objednávky je kupující e-mailem informován o odeslání zboží na adresu uvedenou v objednávce, nebo telefonicky v případě připravení zboží k osobnímu vyzvednutí.
Při cenách časově omezených má kupující před vytvořením objednávky možnost seznámit se s faktem, po jakou dobu je takováto cena platná.
 

Dodací podmínky

Osobní odběr
Zboží lze na základě objednávky převzít v sídle společnosti Pardubická 899, 500 04 Hradec Králové, a to po předchozí telefonické domluvě s operátorem prodávajícího. Osoba přebírající zboží se musí patřičně identifikovat a znát číslo objednávky.

Vyskladnění zásilek

Zboží lze poslat kupujícímu prostřednictvím přepravních společností PPL, Českou poštou s.p., nebo dalších v případě nadrozměrných zásilek. Formu přepravy a způsob platby si kupující volí při tvorbě objednávky.

V případě uskutečnění objednávky v pracovní den mezi 8.00-13.00 bude objednané zboží vyskladněno v den převzetí objednávky.

Podmínkou je dostupnost objednávaného zboží na skladě.

Orientační cena 1 zásilky (balíku) u jednotlivých přepravních služeb (v Kč bez DPH):
PPL Bankovní převod 130 Kč
PPL Dobírka 170 Kč
Česká pošta - obchodní balík Bankovní převod 130 Kč
Česká pošta - obchodní balík Dobírka 170 Kč

Cena za dopravné zahrnuje bezpečné zabalení a doručovací poplatky. Různé zboží vyžaduje různý způsob balení (s ohledem na váhu a rozměry zásilky), některá zásilka tak může být rozdělena do více balíků nebo je nutné, s ohledem na hmotnost a rozměr zásilky, využít pro transport jinou, než kupujícím zvolenou formu přepravy. Cena nadrozměrných zásilek se stanovuje až dle finálních rozměrů a váhy zásilky.

Převzetí zboží
Kupující je povinen ihned při doručení zboží překontrolovat jeho stav společně s dopravcem (vnější neporušení krabice a lepicí pásky). Kupující má právo zásilku odmítnout, jestliže je neúplná nebo poškozená. Jestliže takovouto zásilku kupující od přepravce převezme, musí být poškození popsáno v předávacím protokolu přepravce.

V případě doručení poškozené či neúplné zásilky je nezbytné, aby kupující bez zbytečného odkladu o tomto informoval prodejce na adresu distribuce@kelcom.cz. Současně s tím sepíše s přepravcem protokol o škodě a ten neprodleně doručí (např. oskenovaný e-mailem) prodávajícímu. Dodatečná reklamace týkající se neúplnosti či vnějšího poškození zásilky je pro kupujícího i nadále možná. Uznání nároku dodatečně oznámené reklamace je již na posouzení prodávajícího.

Pokud si kupující objednané zboží nepřevezme a to ani ve stanovené úložní době je povinen zaplatit prodávajícímu škodu, která mu v důsledku toho vznikla (balné, dopravné, případně další související náklady).
 

Platební podmínky

Platbu je možné provést předem na bankovní účet prodávajícího, na dobírku, hotově/ platební kartou nebo na fakturu.


Hotově/ platební kartou
Při osobním odběru v sídle firmy prodávajícího:
KELCOM International, spol. s r.o.,
Pardubická 899,
Hradec Králové 50004

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin".

Na dobírku
Platbu za zboží v hotovosti předá zákazník přepravci.
V potvrzovacím e-mailu je již uvedena cena včetně dopravy.

Zálohou (výzva k platbě)
Informace potřebné k zaplacení budou kupujícímu poskytnuty ve Výzvě k platbě zároveň
s Potvrzením objednávky, ze které se kupující seznámí s cenou zboží a služeb. Po připsání zálohy na náš účet bude zboží odesláno a bude vystaven konečný daňový doklad s odečtenou zálohou.

Bankovním převodem

Informace k provedení platby jsou uvedeny na faktuře, kterou kupující dostane v zásilce se zbožím nebo po dohodě e-mailem na domluvenou e-mailovou adresu po vyskladnění zboží. Pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, jsou vystavené faktury prodávajícím splatné ihned.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob platby v individuálním případě, po souhlasu kupujícího.
 

Záruční podmínky

Na prodávaný sortiment poskytujeme záruku 24 měsíců, případně více, dle podmínek výrobce. Výjimku tvoří spotřební materiál, jako jsou např. akumulátory. Na tento sortiment poskytujeme záruční podmínky tak, jak budou poskytnuty výrobcem, minimálně však 6 měsíců při předepsaném způsobu použití a výrobcem doporučených podmínkách.

Záruční doba běží ode dne vyskladnění a neběží po dobu záruční opravy.

V případě vadného plnění má kupující povinnost oznámit prodávajícímu vadu a uplatnit s ní spojená práva bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Vedle plnění poskytnutého z titulu odpovědnosti za vady nemá kupující právo na náhradu škody ani nákladů vynaložených spojených reklamací.

Opravy záruční

Zboží bude přijato do záruční opravy pouze v případě, že:
• zákazník doloží nabývací doklad nebo jednoznačný odkaz na doklad, ze kterého lze ověřit datum nákupu
• k reklamovanému zboží bude přiložen popis závady a uplatněné právo na odstranění vady jeho opravou

Záruka se nevztahuje na:

• vady způsobené mechanickým poškozením;
• vady způsobené kolísáním napájecího napětí mimo rozsah uvedený v návodu nebo technickém listu nebo ve výčtu parametrů uvedených na produktovém webu či v rozporu s obecnými vlastnostmi produktu;
• vady způsobené nesprávným provozem a neodbornou obsluhou;
• vady vzniklé neoprávněným zásahem do mechanické nebo elektronické části výrobku; • vady vzniklé používáním výrobku v nevhodném prostředí nebo v rozporu s návodem, technickým listem, výčtem parametrů uvedených na produktovém webu či obecnými vlastnostmi produktu;
• vady vzniklé živelnou pohromou;
• běžné opotřebení a užití.

Doba záruční opravy je maximálně 30 dnů ode dne přijetí zboží do opravy. V případě nenalezení či neuvedení popisované závady bude účtován poplatek za test odborného posouzení.

Opravy pozáruční
Pozáruční opravy provádíme až na základě technického posouzení stavu zboží, zda je oprava možná, a po vzájemně odsouhlasené ceně opravy.
 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti od 15.3.2022, čímž současně ruší znění předchozích Obchodních podmínek.

Postoupit jakákoli práva nebo povinnosti vyplývajících z těchto obchodních podmínek a následně uzavřené kupní smlouvy může kupující pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.

 
 
Oddělovač