Nové sirény s majáky s certifikací EN54-23

Součástí sady evropských norem pro EPS EN54, (u nás ČSN EN54) je i norma EN54-23, která definuje vlastnosti světelných signalizačních zařízení pro EPS. Norma byla vydána již 1.10.2010, ale od 1.1.2014 je závazná pro nově instalované systémy EPS.

 

Tradičně je každá EPS vybavena signalizačními a evakuačnímu sirénami (certifikovanými dle EN54-3), někdy je signalizace doplněná signalizačními majáky. Majáky byly považovány za druhotnou signalizaci a jejich vlastnosti a použití norma EN54 neřešila. Použití a regulace světelné výstražné signalizace a vznik normy EN54-23 vyžádala legislativní ochrana nedoslýchavých a hluchých uživatelů a návštěvníků objektů vybavených zmíněnou EPS a zvyšující se počet lidí používajících sluchátka a konzumujících hlasitou hudbu.

 

Často jsou majáky a světelná signalizace používané v hlučných prostorech, kde akustická signalizace může zaniknout a kde pracovníci nosí chrániče sluchu. Norma EN43-23 je od 1.1.2014 závazná v místech, kde je světelná signalizace primární, nikoliv doplňková k signalizaci akustické. V tomto případě musí mít všechny použité majáky prokazatelnou certifikaci dle této normy.

 

Norma definuje minimální osvětlení 0,4 lumenu/m2 (0,4 luxu), které majáky a světelná signalizace musí zajistit na podlahové ploše chráněného objektu. Na projektantovi EPS je rozmístit majáky tak, aby byly splněny všechny požadavky dané touto normou. V praxi to obvykle znamená nutnost použití vyššího počtu majáků, než tomu bylo doposud.

 

V souvislosti s tímto požadavkem se v nabídce objevují i stropní majáky a základny pro hlásiče s integrovaným majákem, které dříve nebyly obvyklé. Dalším důsledkem platnosti nové normy je vyšší cena všech certifikovaných majáků, sirén s majákem a signalizačních zařízení, neboť každý výrobce v ceně svého produktu zohledňuje cenu certifikace v evropských zkušebnách.

 

V naší nabídce nově najdete majáky a sirény s majákem s poznámkou “certifikace dle EN54-23” v různých provedeních a barvách za velmi zajímavou cenu.

 
 
Oddělovač