Nebezpečí číhající doma - oxid uhelnatý (CO)

03. 10. 2017

Vážení zákazníci,

letošní topná sezóna začala o něco dříve. I tak se v médiích můžeme setkat s několika případy otravou oxidem uhelnatým.

Oxid/kysličník uhelnatý (CO) je bezbarvý jedovatý plyn bez chuti a zápachu. Proto je téměř nemožné identifikovat jej v prostoru. Je lehčí než vzduch a proto se drží ve vyšších úrovních místnosti.

 

Otrava oxidem uhelnatým

Intoxikace kysličníkem uhelnatým má rychlý průběh. Bohužel mnohdy končí tragicky. V ČR je jako příčina smrti otrava CO stanovena přibližně u 200 osob ročně.

 

Příznaky otravy oxidem uhelnatým:

  • bolest hlavy
  • nevolnost
  • dušnost
  • zhroucení
  • závrať
  • ztráta vědomí

 

Jak oxid uhelnatý vzniká

Oxid uhelnatý vzniká nedokonalým spalováním dřeva, uhlím v kamnech na pevná paliva, nebo plynu v plynových spotřebičích, které nemají dostatečný přísun vzduchu pro bezpečný provoz. Dále se vyskytuje při požárech uvnitř budov a je součástí kouřových zplodin při hoření v ohništích a krbech.

  

Nebezpečí u domácích spotřebičů navíc zvyšují moderní dveře a okna, která mají kvalitní těsnění. Tím pádem zabraňují dodatečnému proudění vzduchu do spotřebiče, který jej potřebuje pro dokonalé spalování. Dřívější normy a předpisy, které definovaly objem prostoru nutného pro bezpečný provoz, totiž nepředpokládaly tak dokonalé těsnění dveří a oken.

 

Nové výkonné digestoře dokonce dovedou zcela obrátit tah komína a do obytných místností tak mohou vpouštět proudit spaliny obsahující kysličník uhelnatý.

 

Prevence

Ochrana před tímto jedem spočívá v trojím opatření:

  • pravidelná kontrola spotřebiče odborným servisem,
  • dostatečné větrání místnosti, kde je spotřebič umístěn,
  • instalace detektoru oxidu uhelnaté do obytného prostoru vybaveného plynovým spotřebičem či kamny a krby na pevná paliva

 

Detekce CO

Firelite Gas 2 CO je systém pro detekci CO se dvěma hlásiči vhodný pro bezobslužné plynové kotelny, kuchyně s plynovými spotřebiči apod. Celý systém lze rozšířit až na 30 hlásičů. Firelite GAS 2 CO má záložní akumulátory pro případ výpadku napájení. Řídící jednotka na LCD displeji graficky zobrazuje koncentraci detekovanou jednotlivými hlásiči v jednotkách PPM.

 

 

 

 

LM-201 je  autonomní CO detektor. Předností je LCD displej, který ukazuje koncentraci plynu a v klidovém stavu zobrazuje teplotu v místnosti. Detekce je nastavena na tři úrovně dle EN50291. Životnost senzoru je 7 let, přičemž napájení na 3 AA baterie vydrží až 1 rok. Detektor si do paměti uchovává maximální a průměrnou koncentraci za posledních 24 hodin. Automatická diagnostika probíhá každé 2 minuty.

 

 

 

V tisku upozorňují na nebezpečí vyplývající z tohoto jedovatého plynu. Že není radno oxid uhelnatý podceňovat dosvědčuje i reportáž České televize.

 
 
Oddělovač