INIM Fire Cloud

18. 02. 2021

Novinka v oblasti správy instalací EPS, určená pro instalační firmy nebo pro osoby odpovědné za provoz a správu EPS. Fire cloud podporuje ústředny Previdia Max a Previdia Compact

Instalačním pracovníkům umožňuje:

Vzdálenou kontrolu systému EPS
Okamžitou informaci (notifikaci) o nestandardních stavech systému (alarm, porucha)

Vzdálené ovládání systému:

  • reset ústředny
  • utišení sirén
  • vypnutí/zapnutí prvku na lince, zóny, výstupu
  • kontrola jednotlivých hlásičů - zaprášení, momentální analogová hodnota, teplota
  • ovládání výstupů
  • usnadnění pravidelných kontrol
  • prohlížení paměti událostí

 

Odpovědným osobám (správcům systému) umožňuje:

Vzdálenou kontrolu
Zpracování informace o alarmu, poruše
Prohlížení paměti událostí
Další funkce nastavené při instalaci

Pro snadnou identifikaci místa alarmu je možné vložit mapy instalace, na kterých se zobrazí umístění hlásiče v alarmu.
Pro vzdálenou verifikaci alarmu je možné nainstalovat ONVIF kamery, při alarmu aplikace zobrazí online záběr z místa alarmu.

Inim fore

Aplikace generuje okamžité notifikace smartphonu. Inim fire cloud navíc může odesílat informační e-maily o zvolených událostech na nastavené adresy. 

Pro použití aplikace Inim fire je nutná registrace na stránce my.inimcloud.com a získání identifikačního čísla, které se používá pro přihlášení systému Previdia do služeb Inim fire cloud.

V místě instalace je nutné IP připojení k Internetu. Pevná IP adresa se nepožaduje.

Aplikace Inim fire je v českém jazyce a je zdarma ke stažení: 

 

Ukázky z aplikace:

 

 
 
Oddělovač