Fujitsu

 

AA NIMH FUJITSU

Výrobce: Fujitsu
Akumulátor NiMH 1,2V/1900mAh
Fujitsu AA NIMH FUJITSU  

AAA NIMH FUJITSU

Výrobce: Fujitsu
Akumulátor NiMH 1,2V/800mAh
Fujitsu AAA NIMH FUJITSU  
 
 
Oddělovač