D-MAX

D-MAX
 

CX1000S 

Výrobce: D-MAX
OSD ovladač pro kamery D-MAX po koaxiálním kabelu.
D-MAX CX1000S  

DAC-10FHD 

Výrobce: D-MAX
Barevná AHD kamera 720P s funkcí DEN/NOC s mechanickým IR filtrem.  
D-MAX DAC-10FHD  

DAC-2024EHD 

Výrobce: D-MAX
AHD dome full HD kamera, 2.4 Mpx (1080p), 24 IR LED, digitální ...
D-MAX DAC-2024EHD  
 

DAC-2024PVMH.. 

Výrobce: D-MAX
AHD vnitřní dome full HD kamera, 2.4 Mpx (1080p), 24 IR LED, ...
D-MAX DAC-2024PVMHD  

DAC-2030DVIH.. 

Výrobce: D-MAX
AHD antivandal dome full HD kamera, 2.4 Mpx (1080p) 30x IR LED.
D-MAX DAC-2030DVIHD  

DAC-2036BIHD.. 

Výrobce: D-MAX
AHD kompaktní kamera full HD 2.4 Mpx (1080p) v krytu s držákem a ...
D-MAX DAC-2036BIHD  
 

DAC-20FHD 

Výrobce: D-MAX
AHD boxová full HD kamera, 2.4 Mpx (1080p), den/noc, ...
D-MAX DAC-20FHD  

DAC-20FHD(12.. 

Výrobce: D-MAX
AHD boxová full HD kamera, 2.4 Mpx (1080p), den/noc, ...
D-MAX DAC-20FHD(12/24)  

DAC-20PMHD 

Výrobce: D-MAX
AHD vnitřní dome full HD kamera, 2.4 Mpx (1080p), ...
D-MAX DAC-20PMHD  
 
 
Oddělovač